Escola de Altos Estudos Musicais > formación permanente

Esta sección ten un carácter máis xeral, destinada a todos aqueles músicos galegos, tanto no ámbito profesional como no afeccionado, interesados na formación musical. Por iso, organízanse cursos cubrindo as especialidades con maior demanda, así como outras con menor incidencia social pero igualmente importantes no desenvolvemento musical de Galicia.


CURSOS DE FORMACIÓN 2012 - 2013


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CURSO DE ESPECIALIZACIÓN INSTRUMENTAL 2022-2023:


Data de inicio do curso: 01/10/2022 Data de inicio do prazo de inscrición: 09/09/2022
Data de finalización do curso: 30/06/2023 Data de finalización do prazo de inscripción: 21/10/2022

Folla de inscripción (Se xa dispón de usuario acceda a través do enlace Iniciar sesión na parte superior dereita.)