Escola de Altos Estudos Musicais > formación permanente

Esta sección ten un carácter máis xeral, destinada a todos aqueles músicos galegos, tanto no ámbito profesional como no afeccionado, interesados na formación musical. Por iso, organízanse cursos cubrindo as especialidades con maior demanda, así como outras con menor incidencia social pero igualmente importantes no desenvolvemento musical de Galicia.


CURSOS DE FORMACIÓN 2012 - 2013


CURSO AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN ORQUESTRAL 2019:


Data de inicio do curso: 01/10/2019 Data de inicio do prazo de inscrición: 12/02/2019
Data de finalización do curso: 30/06/2020 Data de finalización do prazo de inscripción: 23/05/2019

Folla de inscripción (Se xa dispón de usuario acceda a través do enlace Iniciar sesión na parte superior dereita.)


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN INSTRUMENTAL 2019-2020:


Data de inicio do curso: 01/10/2019 Data de inicio do prazo de inscrición: 21/02/2019
Data de finalización do curso: 30/06/2020 Data de finalización do prazo de inscripción: 23/05/2019

Folla de inscripción (Se xa dispón de usuario acceda a través do enlace Iniciar sesión na parte superior dereita.)


CLASES MAXISTRAIS 2019. GRATINIANO MURCIA - PERCUSIÓN:


Data de inicio do curso: 01/06/2019 Data de inicio do prazo de inscrición: 20/12/2018
Data de finalización do curso: 01/06/2019 Data de finalización do prazo de inscripción: 29/05/2019

Candidaturas dispoñibles a día 21/05/2019:

  • Activo: 0
  • Oínte: 14

Folla de inscripción (Se xa dispón de usuario acceda a través do enlace Iniciar sesión na parte superior dereita.)