Escola de Altos Estudos Musicais > formación permanente


Curso: CURSO DE CORDA PARA NENOS 2023


Formulario de inscrición

Informámoslle que os datos persoais obtidos mediante este formulario e a súa dirección de correo electrónico serán incorporados a un arquivo do cal é responsable Consorcio de Santiago de Compostela, coa finalidade de realizar a matriculación e probas de admisión, o que inclue a publicación na web da EAEM do listado dos seleccionados.

A EAEM comprométese a usar os datos recollidos mediante este formulario, unicamente para a finalidade anteriormente mencioada.

O interesado declara ter coñecemento do destino e uso dos datos recollidos mediante a lectura da presente cláusula.

O envío deste formulario constitue a aceptación das cláusulas expostas arriba.

Se desexa exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na Lei Org&aactue;nica 15/1999 pode facelo na seguinte dirección:

Consorcio de Santiago de Compostela
Pazo de Vaamonde
Rúa do Vilar, 59
15705 Santiago de Compostela.

 Acepto as condicións de rexistro.